1, ఏప్రిల్ 2006, శనివారం

ఏమిటిది.?

ఏంటిది.? నేను నవ్వితే నవ్వుతుంది..
నా బాధను స్పష్టంగా చూపిస్తుంది..
నా లాగే.. నాపోలికనే కలిగి ఉంది..

ఇదివరలా లేదే ఇదీ.. అంతా వ్యతిరేకంగా ఉండేది..

ఓ నేను చూసేది అద్దంలోనా..? ఇది అద్దమా.. అర్దంకావడంలేదు!!
లేదు..!!
ఆలోచనలు కనిపిస్తున్నాయి.. మాటలు వినిపిస్తున్నాయి

ఆ..!! ఇప్పుడు అర్దమైంది.. ఇది నా మనస్సు అని.--- శ్రీ

2 కామెంట్‌లు:

tankman చెప్పారు...

so meeku , mee manassuku madhya friendship kudirindannamata.....congrats

అజ్ఞాత చెప్పారు...

WOW...!!! Is the only word I can say...!! :) :) :)
Tooooooo Good :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...