23, జూన్ 2007, శనివారం

మౌనం...దయచేసి కాసెపు ఇక్కడ కూర్చోండి సార్.. అని సీటు చూపించాడు.. సెక్యూరిటీ.. పర్సన్..

సరే.. అని.. కూర్చోటానికి రడీ అవుతూ.. ప్రక్కసీటులో ఉన్న అమ్మాయితో మేడమ్..

ఈ బ్యాగ్ మీదేనా అది కాస్త తీస్తే కూర్చుంటా అని.. రిక్వెస్ట్ చేసాడు.. అతను..

సారీ అండి.. అని గబగబా బ్యాగ్ తీసుకుని.. చిన్న చిరునవ్వు

విసిరింది ఆ అమ్మాయి.. ఆ చిరునవ్వుని చూసి కాసేపు ప్రపంచాన్ని మరచిపోయాడు అతను..

చాలా బాగుంది అమ్మాయి.. ఆ చిరునవ్వుకూడా..

కానీ ఇంటర్వూ టెన్సన్.. తో తను మళ్ళీ మాములు స్థితికి వచ్చేసాడు..

పదినిముషాలు గడిచింది.. కానీ ఆ అమ్మాయి.. పుస్తకంలో తప్ప వేరే ప్రపంచాన్ని చూడటంలేదు..

అతనికి కాస్త నవ్వొచ్చినా.. ఏవండీ.. ఏంటండి అంతలా చదివేస్తున్నారు..

మీరు రాసేది ఏమైనా ఎమ్సెట్ ఎగ్జామా.. ఇంటర్వూ మేడమ్.. అన్నాడు నవ్వుతూ.

నాకు కాస్త టెన్సనండి.. అన్నీ మర్చిపోతా అందుకె చదువుతున్నా అంది..
ఒక చిరునవ్వు నవ్వి.. ఊరుకున్నాడు.

ఇంతలో ఆమెను లోపలికి రమ్మని.. పిలిచారు.. ,
ఆల్ ది బెస్ట్.. బాగా చేయండి అని షేక్ హ్యాండిచ్చాడు.. అతను.

ధ్యాంక్స్ అండి అని నవ్వుతు వెళ్ళిపోయింది.. ఆమె..


ఆలానే చూస్తు ఉండిపోయినతను.. ఉలిక్కిపడి ఈలోకానికొచ్చేసరికి..

ఇతని పేరు గట్టిగా పిలవటం వినపడింది..

గబగబా లేచి.. ఇన్షర్ట్ సర్దుకుని.. లోపలికెళ్ళాడు..

ఓగంట గడిచాకా వచ్చాడతను..

అప్పటికే ఇంటర్వూ అయిపోయిన ఆ అమ్మాయి.. రిషెప్సన్ దగ్గర నిలబడి ఉంది..

అతన్ని చూసి.. దగ్గరకు వచ్చి.. ధ్యాంక్సండీ నేను సెలెక్టయ్యాను.. అంది ఆనందంగా..

నిజంగా.. గ్రేట్.. కంగ్రాట్యూలేషన్స్.. నేను కూడా సెలెక్ట్ డ్..
రేపు రమ్మన్నారు ఆఫర్ లెటర్ కోసం..

సరే పదండి ఏదన్నా రెష్టారెంటుకు పోదాం నేను ట్రీటిస్తాను అన్నాడతను..

హుమ్మ్.. తెలియని వాళ్ళతో ఇలా బయటతిరగటం నాకిష్టం ఉండదండీ..
అన్నదామె కాస్త నెమ్మదిగా..

తెలుసుకుందామండి.. బోజనం చేస్తూ మాట్లాడుకుందాం పదండి..
మీకు ఇబ్బందిలేకపోతేనే!!! అన్నాడతను..

ఇద్దరూ దగ్గర్లో ఉన్న రెస్టరెంటుకు చేరుకున్నారు.

రోజులు గడిచాయి.. ఇద్దరూ ఒకే టీమ్ లో కలిసి పనిచేస్తున్నారు..
చాలా దగ్గరగా రోజూ కలిసి తిరగటం వలన..

ఇద్దరి ఇష్టాలు ఒకటయ్యాయి.. ఒకరోజు సాయంత్రం ఆ అమ్మాయి..

అతనికోసం ఎదురుచూస్తూ ఉంది ఆఫిసు బయట.

కాసేపటికి వచ్చినతని.. కూడా కలిసి నడిచింది.. ఇద్దరూ పదినిముషాలు మౌనంగా ఉన్నారు..

సరేలే.. రెండురోజుల్లో వచ్చేస్తావుగా ఎందుకంత డల్ గా ఉంటావ్..కాస్త హుషారుగా వెళ్ళిరా..

చాలా రోజులతరువాత ఇంటికి వెళ్తున్నావుగా.. అన్నాడతను..
ఇద్దరి మధ్య ఉన్న మౌనాన్ని చేధిస్తూ

ఏమో.. నాకు ఎదోలా ఉంది.. అని.. దగ్గరకి చేరి.. బుజాలపై తలవాల్చి ఏడ్చెసింది...

ఏంటిరా.. ఎందుకలా ఎమైంది..? అని అడుగుదామనుకున్నవాడు..

ఆ ఊహించని తరుణానికి అతనికి మాటరాలేదు..

నేను నిన్ను.. చాలా ఇష్టపడుతున్నాను.. నిన్ను విడిచి ఒక్క క్షణం ఉండలేకపోతున్నాను..

ఆఫిసునుండి ఇంటికివెళ్ళగానె నేనొక ఒంటరిలోకంలోకి వెళ్ళినట్లు ఫీల్ అవుతున్నాను..

ఎప్పుడెప్పుడు నిన్ను చూస్తానా అన్నట్లు నాకు ప్రతిరోజు తెల్లారుతుంది..

నువ్వు ఒక్క క్షణం నీ సీట్లో లెకపోతే నాకు ఎమీ తోచదు..
మరినాకెందుకిలా ఉందో తెలియదు..

అని తన మొహాన్ని అతని గుండెలచాటు దాచేసుకుంది...

ఆ రెండురోజులూ ఫోన్లో పలకరించుకంటూ.. కాలం గడిపారు..

ప్రతిరోజు ఆమె మోముపై నవ్వుల పువ్వులు పూయిస్తూ..

ఆ పూవుల పరిమళాన్ని ఆనందిస్తూ.. అతనికి.. రోజులు నడుస్తున్నాయి..

ఏదో ఒకరోజు జరిగిన చిన్న సంఘటన వలన ఇద్దరికీ మనస్ఫర్దలుఒచ్చాయి..

అతన్ని అసహ్యించుకోవడం మొదలుపెట్టిందామె.. అతను..

బ్రతిమలాడాడు.. నేనే తప్పుచేయలేదు.. కావాలని అని చెప్పాడు..

తరువాతనుండి మాటలు తక్కువయ్యాయి..

ఇద్దరిమధ్య మౌనమే గెలిచింది అన్నట్లు.. రాజ్యమేలింది... కొన్నిరోజులు..

కానీ.. ఆమె ఎదురు పడే సమయంలో.. అతనికి ప్రాణంపోయినట్లుండేది

ఎదో నవ్వాలన్నట్లు నవ్వే ఆమె నవ్వును తట్టుకోలేకపోయాడతను..

సాయంత్రం.. మనం కలవాలి.. నీతో మాట్లాడాలి అని ఒక సందేశం పంపాడు..

ఇద్దరూ ఒక చోట కలుసుకున్నారు..

చల్లగా వీస్తున్న గాలితో కలిసి వారిద్దరిమధ్యన ఉన్న మౌనం రాగం తీసింది కాసెపు..

ఎందుకిలా నన్ను వేధిస్తున్నావ్.. నేను చేసింది ఏమన్నా అంత తప్పుందా?

ఇంతేనా నన్ను అర్ధంచేసుకున్నది.. అని భాదగా అడిగాడతను..

లేదు.. నువ్వు ఏ తప్పుచేయలేదు.. తప్పు నేనే చేసాను.. అది ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాను..

అందుకె నన్ను నీకు దూరంగా చేసుకుంటున్నాను.. ఇళ్ళువదలి బయటికొచ్చిన నాకు

మొట్టమొదటిసారిగా పరిచయమైన నువ్వు నా సొంతవాడిలా నాకు అనిపించావు..

నాకు ఒంట్లో బాలేకపోతే నువ్వు తీసుకున్న కేర్.. నా కష్టంలో నువ్వు నాకిచ్చిన సలహాలు..

నాతో పంచుకున్న మంచిచెడులు.. అన్నీ నావాళ్ళతో ఉన్నట్లనిపించింది....

అది దాచుకోలేక నీకు చెప్పాను.. నన్ను క్షమించు..

నువ్వది సీరియస్ గా తీసుకుంటున్నావ్.. అందుకే నీకు దూరంగా ఉండటానికి ట్రైచేస్తున్నా...

మళ్ళీ మనం స్నేహితులుగానే ఉండగలం అనుకుంటే.. నేను నీతో

మాములుగా మాట్లాడగలను.... అని చెప్పిందామె..


అలానే వాళ్ళపలకరింపులు.. కొనసాగాయి.. కొన్నిరోజులు..

ఆమె మాటలు.. చేతలు.. చూస్తు గడుపుతన్నంతసేపూ..

ఒకసారి ప్రేమగా అనుకున్న అతను.. . ఇపుడు.. అది.. ఒట్టి స్నేహమే అని ..
మనసుకు సర్దిచెప్పలెకపోయాడు..


స్నేహానికి కళంకం తెస్తున్నానని అతనికి అనిపించింది.. కష్టమైనా తనతో మాట్లాడకుండా..
తనకి కనపడకుండా.. ఉండటం అలవాటు చేసుకున్నాడు..


కానీ.. ఒక రోజు... ఆమెతో చెప్పాడు.. నేను.. వేరే ఊరు వెళ్ళిపోతున్నాను..
అక్కడే సెటిల్ అవుదామనుకుంటున్నాను..

వేరే జాబ్ వచ్చింది.. అని.. చెప్పాడు..

ఆ రోజు రానే వచ్చింది... అతను ఆమెను వీడి దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు...
తరువాత.. ఆమెను కలవలేదు..

ఆమె మనసులోన మౌనం ఇంకా అలానే నిధిలా నిక్షిప్తమై ఉండిపోయింది...


కాలం గడిచింది...


విడిపోయి దూరంగా ఉన్నా జ్ఞపకాలలో, మనసులో ఇంకా ఆమెనే నిలుపుకున్నాడతను..

కానీ.. ఒకరోజు....

అప్పుడే.. వసంతం విరిసి.. కోయిలరాగం మొదలయ్యినట్లు ఆమె గొంతు.. వినపడింది.. ఫోనులొ..
మనసు ఆనందంలో మునిగి ఉప్పెనలా.. ఎగసిపడింది.. కానీ ఆ అనందపుటలలు.. గొంతుదాటి..
బయటకు రాలేకపోయాయి... మాములుమాటలె... అతని గొంతు.. నుండి వచ్చాయి...

ఎలా ఉన్నావు అంటే ఎలా ఉన్నావని.. కుశలప్రశ్నలు అయ్యాకా... కాసేపు.. మౌనంతో
మూగబోయాయి.. ఇద్దరి... ఫోన్లు...

ఆమెకు.. దుఃఖం ఆగలేదు... ఏడ్చేసింది...
నేను చేసింది తప్పే అని ఇప్పుటికి.. తెలుసుకున్నాను అని అంది..

అతనికి.. మాటలురాలేదు...


కానీ ఒకప్పుడు.. తన గుండెచాటున... తన.. మోమును.. దాచుకుని.. ఆమె ఏడ్చిన సంధర్భమే..
అతనికి గుర్తుకురాసాగింది..

అప్పటి.. ఆ కన్నిటిలో.. తడిసి బరువెక్కి...
ఇన్నాళ్ళూ... మోస్తున్న తన హృదయం ఇంకా బరువుగానే అనిపించింది...

ఇప్పటి.. ఈ కన్నీటి.. అలలు...
బరువెక్కిన ఆ హృదయాన్ని.. కరిగించలేకపోయాయి...

మళ్ళీ మౌనమే.. జయించి రాజ్యమేలింది...

19, జూన్ 2007, మంగళవారం

ఛ...!!, ఏంటీ.. పెళ్ళిగోల...* ఆరోగ్యం పాడువుతుందిరా ఈ హోటల్ భోజనం.. ఆఫీసులో క్యాంటిన్ భోజనం తినలేకపోతున్నాను..

అనటం పాపం.. అంటాడు.. ఎవడోకడు.... ఐతే ఏముంది.. త్వరగా పెళ్ళిచేసుకో.. కావలిసినవన్నీ వండిపెడుతుంది..

అదొక్కటే మార్గమా.. ఏ మనం వంట చేసుకోలేమా.. వచ్చకా కూడా మనం ఆ అమ్మాయికి..వండిపెట్టకుండా

ఉంటే చాలు.., అయినా పెళ్ళికి.. వంటకి, తిండికి లింకేంటో??..

*ఆఫిసులో పని ఎక్కువైపోయిందిరా.... చస్తున్నా. ఇక వెళతాను అంటే చాలు.. అప్పుడే వెళ్ళి ఏంచేస్తావ్.

పెళ్ళామా పిల్లలా.. అని వెటకారం చేస్తున్నాడురా.. మా మేనేజరు...అని ఎవడితో మొరపెట్టుకున్నా

మరందుకే. పెళ్ళిచేసుకోమనేది.. అని అంటారు.. ఇక్కడ కూడా.. మరి ఏంటో లింకు..

ఏ పెళ్లి కానివాళ్ళు.. కాసేపు.. ఇంటికెళ్ళి..హాయిగా ప్రశాంతంగా ఉండలేరా??,

నచ్చిన హాబీని ఎంజాయ్ చెయ్యలేరా?

*ఏమండీ.. ఇక్కడ టూలెట్ బోర్డ్ ఉంది.. ఇల్లు అద్దెకు ఇస్తారా.. అంటే.. మొదట.. అడికే ప్రశ్న..

బ్యాచ్ లర్స్ ఆ..??


అయితే ఇవ్వమండి.. ప్యామిలీకే..


ఓహో.... మరి.. బ్యాచిలర్స్.. ఫుట్ పాతలపై పడుకోవాలా...?, పెళ్ళికాకముందు అందరూ బ్యాచ్ లర్సే.. కాదా..

ఇక్కడ కూడా లింకుపెట్టేసార్రా బాబు..


* సింగిల్ గా బైక్ పై పాటలు పాడుకుంటు.. హాయిగా వెళుతుంటే.., ఎవడో బేవార్స్ గాడు..
చేయిచాపి.. లిఫ్ట్.. అంటే..ఈ పాటల మూడ్ పోగొట్టుకోలేక.. ఎహే.. నేనివ్వను అని చిరాగ్గా వెళ్ళిపోతే..

ఏ.. అలా ఒక్కడివే ఫొకపోతే.. లిఫ్ట్ ఇవ్వొచ్చుగా..? అని తిడుతున్నాడు..

ఇదెక్కడ గోలరా.... నా బైకుమీద.. నాకు నచ్చిన పాటపాడుకంటూ ఒంటరిగా వెళ్ళే హక్కులేదా.. అంటే..

మరందుకేరా పెళ్ళి.. అని మళ్ళీ లింకు పెట్టేసారు..


*అలాగే సినిమా హాల్లో.. కాస్త అక్కడ కూర్చుంటారా.. లేడిసున్నారు. మీరొక్కరే కదా.. అని బ్రతిమలాడి

చివరిసీటు ఇస్తే.. గాలిఆడక.. చెమటలు తుడుచుకుంటూ. సినిమా చూస్తుంటే.. ప్రక్కవాడు పిచ్చినవ్వు నవ్వి..


మీరు సింగిలేనా.. నేను అంతే.. అందుకే పెళ్ళిచేసుకోమని పెద్దలు చెప్పేది.. లేకపోతే ఇలాగే తోసేస్తారు.. అంటున్నాడు
వెటకారంగా..

ఓహో దీనికీ పెళ్ళికి మళ్ళీ లింకా..

* ఊరెళ్లేటప్పుడు.. చాలా రోజుల ముందు ముందుజాగ్రత్తతో టికెట్ రిజర్వ్ చేసుకుని మిడిల్ బెర్త్ తీసుకుంటే..

బాబూ.. బ్యాచిలరా..!, మేం ఫ్యామిలీ.. కాస్త సైడప్పర్ బెర్తులో ఎడ్జస్ట్ అవుతారా.. అని రిక్వస్ట్...చేస్తే..

పోనీలే అని.. మూటకట్టి.. అటకపైకి ఎక్కించినట్లుగా.. ముడుచుకుని.. పడుకుని జర్నీచేసి.. నడుంపట్టేస్తే..

మరందుకే పెళ్ళిచేసుకోవాలి.. ఎవడూ రిక్వస్ట్ చేయడు.. అంటాడు పక్కోడు..

మళ్ళీ ఇదో లింకు..*అబ్బా ఎప్పుడూ ఈ రూమ్లో బోర్ కొడుతుందిరా.. లైఫ్. పద అలా బయటకుపోదాం ఏ పార్కుకో బీచ్ కో.. లేక

డిస్కోకో.. అంటే.. ఎ.. వెళ్ళి ఏంచేస్తావురా.. బటానీలు తింటూ. అక్కడికొచ్చే... జంటలను చూసి

మనసుపాడుచేసుకుంటూ...

ఆ బటానీలు అమ్మేవాడితో బాతాఖనీ కొట్టడం తప్ప.. ఇక డిస్క్ కి పోవాలంటే.. పక్కన అమ్మాయి కావాలి.. అందుకే

బాబుపెళ్ళిచేసుకో...

ఓరినాయనో.. మళ్ళి అక్కడికే వచ్చార్రా....


*ఇల్లుకొనటానికి హౌసింగ్ లోన్ అప్లై చేస్తున్నారా... ఏదిబాగుంటుందో చెప్పరా తెలిసుంటే...అనగానె పక్కోడు..
తగులుకుని.. ఒరే.. పిచ్చి బామ్మర్దీ.. ఇల్లు కాదు నువ్వు కొనాల్సింది. .
ఇప్పుడు.. కార్ లోన్ పెట్టి.... ఒక మంచి కారుకొను.

నాలుగు చైనులు.. రెండుచేతులకీ.. బ్రాస్లెట్టు.. ఉంగరాలు.. చేయించుకుని.., సూటేసుకని.. ఖాలీ సూట్కేసుతో

అటుఇటూ తిరిగి..హడావుడి చెయ్యి.... ఇక పడతారు..సౌండున్న స్పోన్సర్స్... బ్లాక్ సుమోల్లో దిగి.. ఎగబడతారు..

అందర్ని లైన్లో నిలబెట్టి.. ఎవడికైతే.... బంజారాహిల్స్ లోనో.. హైటెక్ సిటీ ప్రక్కనో ఇల్లు ఉందో చూసి... ఒకే అన్నావంటె..

పిల్లనిచ్చి పెళ్ళిచేయగానే.. అమ్మాయితోపాటు.. కొత్తఫ్లాటు లక్ష్మీదేవిలా.. వస్తుంది.. ఆ అమ్మాయి చదువుకుని

ఉద్యోగం చేస్తుందా..!!, అయితే... ఇంకా నయం.. అప్పుడు హోమ్ లోన్ పెట్టి ఇల్లుకొను.. ఆ అమ్మాయి జీతం నెలనెలా లోన్ కట్టు..


ని జీతంతో కార్ తో పాటు.. ప్యామీలీ మెయిటెన్ చెయ్యి..

అదీ.. పెళ్ళిచేస్కో.. ఒక్కదెబ్బకు రెండు ఇల్లులు.. అని అదో లింకు..

* ఆహా.. వర్షం భలే పడుతుంది.. వాతావరణం చాలా బాగుంది.. ఇప్పుడు బయటకివెళితె.. బాగుంటుంది అంటే..
బాసూ.. నువ్వు బయటకెళ్ళినా, లొపలున్నా, ఆఫిసు ఎగ్గొట్టి.. ఇంటికెళ్ళినా ఒకటే బాసు.. పెళ్ళయ్యిందా ఎమైనానా?? అని వెటకారం.


* నా జుట్టు చూడు ఎంత పలచబడిందో.. ఒక్కసారిగా.. అరెకరం ఖాలీ ఐపోయిందిరా.. అంటె..
పెళ్ళిచేసుకో బాబు.. లేకపోతే.. ఆ ఉన్నది కాస్త పోతుంది.. అంటాడు పక్కోడు..


అదేంటిరా.. మరి పెళ్ళిచేసుకుంటె.. పోయింది వస్తుందా?... లేక.. పెళ్ళయిపోయాకా బట్టతల ఐనా పర్వాలేదా? అంటే చెప్పరు కానీ లింకు మాత్రం పెడతారు..

*అబ్బా ఈ నసగాడు చంపేస్తున్నాడే.. మా డాడి ఉన్నప్పుడే..
ఫోన్ చేస్తాడు.. కుల్లుజోకులేసి.. చావగొడుతున్నాడే.. అని

తని స్నేహితురాలికి చెప్పుకున్న పాపానికి.. ఆ అమ్మాయి ఇచ్చిన సలహా..

అందుకే చెప్పేది. మీ వాళ్ళు తెచ్చిన సంభంధం ఒకే అను.. అ ఆర్కుట్లో సింగిల్ అన్న స్టాటస్ ని.. మ్యారీడ్ అను మార్చు..

వెంటనే అతని మొబైల్.. ఎడ్రస్ లిస్ట్ లోంచి నీ నెంబరు డిలీట్ కొడతాడు.. ఆర్కుట్ స్రాపుబుక్ ఖాలిగా ఉంటుంది కూడా..

అని లింకు పెట్టింది మళ్ళీ... ఫ్రండ్ కాస్త నసపెడితే అదీ పెళ్ళికి లింకే??


*నా ఈ కాస్మోటిక్స్ కే అయిపోతుందే సగం జీతం అంతా.. ఎలా ఖర్చుపెడుతున్నానో నాచేతులమీదుగా అనిపస్తుంది..
అందుకెనే.. త్వరగా పెళ్ళిచేసుకో.. అతని చేతులమీదుగా కొనుక్కోవచ్చు...

అంటే.. అవి కొనుక్కోవడానికి ఇప్పుడు పెళ్ళే చేసుకోవాలా?


*ఏంటమ్మా చెల్లెమ్మా.... మన పద్దూ రోజురోజుకు లావెక్కుతుందీ.. ఇలా ఐతే కష్టం.. రేపు పెళ్ళిచెయ్యాలి.. కాస్త స్వీట్స్..

ఐస్క్రీమ్స్ తిననివ్వొద్దు.. కంట్రోల్ లో పెట్టండి.. అలానే.. వంటలు చేయటం ఇంటిపనులు చేసుకోవటంలాంటివి

నేర్పించండి.. కాస్త ఎక్సర్సైజు గా ఉంటుంది కూడా, నాకంటావా ఆ కంట్రోల్ లేకపోయింది.. అందుకె.. ఇప్పుడు కొలెస్ట్రాల్..

డయాబెటిస్.. అని.. పనిలెని మావయ్యలు అమ్మలకు.. చెప్పే చచ్చు సలహాలలో కూడా.. లింకులు ఉంటాయి....

వాళ్ళుమాత్రం.. మెక్కి.. లావెక్కుతారు.. రూలు అందరికీ ఒకటె కాదా??


*ఈ ట్రాఫిక్ రానురాను ఎక్కువైపోతుందే.. పంజాగుట్టనుండి అమీర్ పేట సిగ్నల్ కి రావటానికి.. గంటపట్టింది.. డ్రయివ్

చేయలేక చస్తున్నానే..

అందుకేనే పెళ్ళిచేసుకో.. అతనే డ్రయివ్ చేస్తాడు.. వెనుక కూర్చోబెట్టుకుని.. అంటుంది... ఇది.. మరీనూ...!!!


*పొద్దున్న లేచిందగ్గరనుండి.. గాడిదలా ఆఫీసులో పనిచేస్తుంటే.. ఇంకా అదవలేదు ఇది పెండింగుంది.. అని నసుగుతున్నారే..

అనగానే ఇచ్చే సలహా.. ఎవడన్నా అమెరికా సంభందం పట్టు...నువ్వు ఇంట్లో కూర్చోవడమే.. సాయంత్రానికి డాలర్స్ మూట

పట్టుకొస్తే.. నువ్వు లెక్కపెట్టుకోవటమే.. అని పెళ్ళికి మళ్ళీ..లింకు..


ఇవన్నీ చెబుతున్నారు.. ఇంతకూ.. పెళ్ళికి మన ఆనందాలన్నిటికీ.... అంత లింకు ఉందా అనుకుంటే..


మరి.. ఇవి...

*ఆరోజు కూడా ఇంటర్వూ ఫేయిలయ్యి వచ్చిన అమ్మాయిని.. నిలదీసి.. చెప్పానా.. నీకు.. మగాడిలా ఉద్యోగం వద్దే అని..

పెళ్ళిచేసేస్తే.. నువ్వు మాటవింటావ్..


*వీడు చాలా ఎక్కువచేస్తున్నాడ్రా.. పెళ్ళిచేస్తేనే కాని పిచ్చి కుదరదు.. వీడికి..

*ఎంత జీతమొచ్చినా సరిపోవడంలేదురా.. అంటే. అప్పుడే ఏమయ్యింది.. పెళ్ళయ్యాకా తెలుస్తుంది.. అసలు బాధ..

*ఒరే.. నన్ను లెక్కేయకండిరా.. మీ పార్టీలు.. పాడూ..కానీ.. అసలే పెళ్ళయినవాడిని.. నన్నిలా బ్రతకనీయండిరా..

అంటే.. అంత భయంకరంగా ఉంటుందా... ??

ఎక్కడికెళ్ళినా ప్రశంతతలేదు.. అందరూ చెబుతున్న బోడి సలహాలు.... ఇవి.. చంపేస్తున్నారు..

పోనీ పెళ్ళితో సమస్యలు తీరిపోయాయా..అంటే..

కొత్తగా పెళ్ళయ్యి.. ఒక సంవత్సరం అయిన జంటలను.. ఎవరినైనా.. దయచేసి అడిగే ప్రయత్నం కూడా చెయ్యొద్దు..
పైన విన్నవాటికన్నా భయంకరంగా సమస్యలు ఉంటాయ్.. అని చెబుతారు.. తరువాత మీ ఇష్టం..

ఆనందం అంటే తెలియని వాళ్ళ సెటైర్స్.. సంగతి ఎలా ఉన్నాకానీ..

లైఫ్..ని ఎంజాయ్ చెయ్యడం తెలిస్తే.. నీరో చక్కవర్తిలాగా.. రోమ్ నగరం.. మునిగిపోతున్నా
ఫిడేలువాయించుకుంటూ.. ఆనందించొచ్చు...


మనకున్న ఏదొక హాబీని.. ఎంజాయ్ చేస్తూ.. స్నేహితులతో చెట్టాపట్టావేసుకుని.. హాయిగా నవ్వుకుంటూ
తిరిగేద్దాం..


ఏదో ఎప్పుడో వస్తుందీ.. రాబోతుందీ.. అని.. టైమ్ వేస్ట్ చేసుకునే కంటే.. ఇప్పుడు ఏంచేస్తున్నామో అన్నది ముఖ్యంకాదా?


నెవర్ కాంప్రమైజ్.. లివ్ యువర్ లైఫ్.. అంతే...

----------------------------------------------------------------

(పెళ్ళి ఎప్పుడు బ్రదర్.. అని. గుచ్చి గుచ్చి అడిగి.., పనికిరాని చచ్చుసలహాలిచ్చి..చావగొట్టే.. మహానుభావుల పాదపద్మములకు.. అంకింతం..)

4, జూన్ 2007, సోమవారం

రోమియో...


(ఓ చిన్న కాలనీ రోడ్ జంక్షన్.. ప్రక్కన ఉన్న చెట్టుక్రింద గోడపై కూర్చుని..)

రాహుల్: (సర్దుకుని కూర్చుంటూ..) ఏరా మామా ఏంది.. ఈ రోజు ప్లాన్..?
ఎక్కడికి పోదాం..!!

అరవింద్: (వాచ్ చూసుకుంటూ) డిసైడ్ చేయండ్రా జల్దీ...
ఐమాక్స్ లో స్పైడర్ మాన్ త్రీ ఉంది పోదామా?, శంకర్ గానికి చెప్తే.. టికెట్స్ పడతాడు..

సంతోష్: (చికాగ్గా మొహం పెట్టి) ఏం.. బచ్చాగానివా నువ్వు?..
చిన్న పిల్లల సినిమారా బాబు.. అది.

రాహుల్: (ష్... ) సరే కానీ సిగరెట్టీయరా.. పొద్దున్నుండి ఒక్కటి కూడా కాల్చలేదు..

అరవింద్: (నవ్వుతూ) అవునురా.. నువ్వు స్పైడర్ మాన్ ని చూస్తవ్....
మేం బచ్చాగాళ్ళం కాదు.. అక్కడొచ్చే పొట్టి స్కర్ట్.. పోరిలను చూస్తాం..


రాహుల్: (ఒక్కసారిగా లేచి నిలబడి) హే.. ఆపండ్ర మీ లొల్లి..
ఎప్పుడూ పోరి పోరి.. వేరే టాపిక్ లు లేవురా మీకు..??

సంతోష్: (సీరియస్ గా మొహం పెట్టి) ఏమిరో అన్న మూడ్ తేడాగా ఉంది..
ఏంది కధ??

అరవింద్: (వెటకారంగా..) హ హ హా.. అదా.. నే చెప్తారా..
అన్నది లౌ ఫెయిల్యూర్.. రా..

రాహుల్: (కోపంగా వేళ్ళమధ్యనున్న సిగరెట్ చూపిస్తూ..) ఒరే..
అరవింద్గా.. నీకు పగులుద్దిరోయ్..

అరవింద్: (దొరక్కుండా దూరంగా జరిగి).. హ హ హా.. చెప్తా..
విషయం ఏంటంటే..

అన్నకి.. ఒకమ్మాయిపై మనసైంది..

అన్న చూసాడు..!!, అది చూసింది..!, బానే ఉందనిపించింది..

పర్లేదులే ఎడ్జస్ట్!, అనుకున్నాడు....

పలకరించాడు.., కటింగ్ ఇచ్చింది..!!, అన్నకు మండింది..

నేను పోనురా..!!!, అది కటింగులిస్తుంది.. మిస్ వాల్డ్ లా అన్నాడు...

గద్ గదే అన్నా....!!!, పేమంటే.. అంతేలే, ఇలానే ఉంటాది అన్నాడు పక్కోడు..
సరే అని ఊరుకుని.. తరువాత రోజు పాలో అయిపోయాడు..

అన్నను చూసి... తిప్పుడు ఎక్కువ తిప్పింది..

అదేంట్రా అంటే..!!, అంతేలే మామా... నీ మీద పేమా.. అన్నాడు మళ్ళీ పక్కోడు..

పదిరోజులు తిరిగాడు.. పదిహేను రోజులు తిరిగాడు.. అదే.. తిప్పుడు. .

అన్న.. అదే.. ఫాలోయింగ్.., కానీ విషయం తేల్లేదు..

ఇక ఆవేశమొచ్చి... ఎదురెళ్లి అడిగేసాడు.., "నీ ఉద్దేశ్యం ఏంటి...?,
ఏమనుకుంటున్నావ్ నా గురించి..?, పిచ్చోడిలా
కనిపిస్తున్నానా?, ఎనక వస్తుంటే.. అసలు పట్టించుకోవేం.." అని..

"సారీ..!!!, నే వచ్చేదారిలో.. చాలా మంది నన్ను చూసి కామెంట్ చేస్తుండేవాళ్ళు..
అది మా అన్నయ్యకు తెలిసింది. నన్ను తిట్టాడు.. నా తప్పేంలేదు అని చెప్పాను..
అయినా వినకుండా మా అన్న వాళ్ళను చితక్కొట్టాడు..

ఆ తరువాత మా అన్నయ్య కొన్ని రోజులు.. నా వెనుక సెక్కూరిటీలాగా వచ్చేవాడు..
నాకు భయంవేసేది.. నేను అందుకే ఎప్పుడూ వెనక్కి తిరిగి చూసేదాన్ని కాదు....
ఈ మధ్య అన్నయ్య రావటం మానేసాడు అని.. ఇప్పుడే తెలిసింది..
నువ్వు నా వెనుకవస్తున్నావని చెప్పగానే..అది నువ్వని.. మా అన్నయ్య కాదు అని..",
అని అందంట.. అమాయకంగా...

పాపం.. అన్న పదిహేనురోజుల రోమింగ్.. వేస్ట్ అయిపోయిందని బాధపడుతుంటే..
మీ లొల్లేందిరా.. పోరీలు పోరీలు అని..

సంతోష్: (అరవింద్ బుజాలపై దరువేస్తూ..) ఫిగరు.. దొరకలేదు అని.. దిగులు చెందకూ..
మంచి స్పీడు ఉన్న పల్సర్.. కొను ఫిగరు ఎందుకూ... ఆ... ఫిగరు దొరకలేదు.. అనీ.....

హ హ హా..

( పగలబడి నవ్వుకున్నారంతా..)

అరవింద్: (నవ్వాపుకోలేక గట్టిగా నవ్వుతూ) ఇంతకి.. ఆ సలహాలిచ్చిన పక్కోడెవడో తెలుసా..??,
మన గ్రేట్..సందీప్ గాడు..!

సంతోష్: (పొట్టపట్టుకుని నవ్వుతూ.. నవ్వాపి..) వాడి వీపు వాడే గోక్కోవడం తెలియదు..
ఇలాంటి చచ్చు సలహాలు కూడా ఇస్తున్నాడా?

మొన్న ఏమైందో తెలుసారా?.. సందీప్ గాడు...నేను.. 225 బస్లో పోతున్నామా..,
ఎప్పుడూ..ఫుట్ బోర్డ్ పై తిరిగే వాడికి.. సడెన్ గా బుద్ది వచ్చినట్లు.. అమ్మాయిల వెనుక సీట్లొ కూర్చున్నాడు..,
ఎవరో అమ్మాయి వస్తే.. ఆ సీటిచ్చేసి.. అక్కడే నిలబడ్డాడు.. , నేను ఎందుకైనా మంచిది అని..
కాస్త దూరంగా నిలబడ్డాను.. అంతే కాసేపటికి..ఆ అమ్మాయి లేచి ఎవో తిట్లు తిట్టి.. వార్నింగ్ ఇచ్చింది..,
జనం అంతా కొట్టడానికి రడీ అయ్యారు.. బుద్దిలేదారా నీకు అని.., అ కంగారులో.. ముందునుండి దిగబోయి..
ఒక ఆంటీని ఢాషిచ్చినట్లున్నాడు.. అమె సీరియస్ అయిపోయి.. క్లాస్ పీకింది..
గబగబా ముందు నుండి దిగిపోయాడు..నేను వెనుకనుండి దిగిపోయా...

ఏంటిరా ఏమన్నావ్ రా.. ఆ అమ్మాయ్ వార్నింగ్ ఇచ్చిందేట్రా??, అని అడిగా!!

"మనసా వాచా నిన్నే వలచా.. నిన్నే ప్రేమించా.. అఅఅ.." అని పాడారా..

అంతే.. వార్నింగ్ ఇచ్చిందిరా.. అది గోదావరి సినిమాలో పాట రా.. అన్నాడు..

ఆహా..!!, అయితే నాకే తెలియదు.. అ అమ్మాయికీ తెలిసుండదులేరా..పాపం..ఏ సినిమాలోదో..

అయినా కాస్త తెలిసిన పాట పాడుండాల్సిందిరా..అని.. చాలా సేపు ఏడిపించారా వాడ్ని..

ఇంతకీ ఎదవ చెప్పడంలేదు కానీ ఏదో అనుంటాడు..అందుకే వార్నింగిచ్చింది..
ఇంకా నయం కొట్టలేదు.. పరువుపోయేది.. నేను ఓ దెబ్బవేసేవాడిని.. అందరితో కలిసి..

వాడొచ్చి.. రాహుల్ గానికి ఎడ్వైజులివ్వడం.. వీడు ఫాలో అవడం..

హ హా..

*********

(ఎనిమిదేళ్ళ తరువాత... జనం బాగా ఉన్న ఒక షాపింగ్ మాల్ బయట... )

శ్రావ్య: (చేతిలో ఉన్న బ్యాగ్ మార్చుకుంటూ) అబ్బా... రాహుల్.. ఇది పట్కో.... బరువుగా ఉంది..

నేను మోయలేక చస్తుంటే.. ఇక్కడ.. నువ్వు..
ఏంటి అమ్మాయిల్ని కవర్ చేసెస్తున్నావా ...

ఇంటికి పద నీ పని చెప్తా.. నీ బుద్ది మారదే...??

రాహుల్: (కంగారుపడుతూ) కాదే బాబు.. ఆ కుర్రాళ్ళూ... గాళ్స్ ని కామెంట్ చేయటం..
చూస్తుంటే... ఏదో గుర్తొస్తేను...

ఊ.. ఇదే మోయలెకపోతే.. ఎలా.. ఇటివ్వు.. నే మోస్తాను..

శ్రావ్య: (వెటకారంగా) మోయలేకే కదా నిన్ను తీస్కొచ్చింది.. కూడా..

రాహుల్: (కాస్త కోపంగా) చంపావు కదా..!!, షాపింగ్ పేరు చెప్పి.. నాలుగు గంటలు తిన్నావ్..!

శ్రావ్య: (కాస్త బిక్కమొహం వేసి కోపంగా) అన్నీ నాకోసమేనా కొన్నది..? ఇంట్లోకి కావాల్సినవి కూడా కొన్నా కదా!
ఇంటిదగ్గరుండి ఏం చేస్తావ్ లే.. పనీ పాటాలేకుండా..

వీకెండ్ అయినా నాతోరాలేవా బయటకి... నామీద మండిపడటానికి మాత్రం ముందుంటావ్..
ఎప్పుడూ.. హు...

(అని బుంగమూతి పెట్టింది శ్రావ్య)

రాహుల్: (చికాగ్గా) సరేలే అలగకు.. నాకు ఓపికలేదు.. నిన్ను..బ్రతిమలాడుకోవటానికి...
రేపు ఆఫిస్ కి పోవాలే..

(ఛీ ఖర్మరా బాబు..... అప్పుడు.. అమ్మాయిల్ని.. ఏడిపించిన పాపానికి.. ఇలా తగిలించావా
దేవుడా.. మెడకొక డోలులాంటి పెళ్ళాన్ని.. కదిపితే చాలు మ్రోగుతుంది.. )

శ్రావ్య: (బొంగురపోయిన గొంతుతో) ఎప్పుడూ.. నాదే తప్పని చూపిస్తావ్.. ఏ నేనూ రేపు వెళ్ళక్కర్లేదా ఆఫిస్ కి..
ఏమన్నా అంటే.. డోమినేట్ చేయటానికి ట్రైచేస్తున్నానంటావ్...

రాహుల్: (బ్రతిమలాడుతూ) సరే.. ప్లీజ్.. వదిలెయ్ వే.. మోస్తున్నాగా..

(నిన్ను కూడా మోసుకు తీసుకెళ్ళనా.... ఓరి బాబోయ్.. వారమంతా ఆఫిస్ టెన్సన్..
వారం చివర్లో ఈ టెన్సన్.. అమ్మాయిలెనక తిరిగి తిరిగి కోరి కోరి.. కట్టబెట్టుకున్నాం.. రా దేవుడా..)

సరే పద... నేనొస్తాకానీ.... ఇది తీస్కెళ్ళు..

(జేబులో ఉన్న ఫోన్ రింగ్ అవటం మొదలుపెట్టింది..)

ఈ టైంలో ఎవడబ్బా.. చంపడానికి...

హలో ఎవరు.. హా.. చెప్పరా..సంతోష్.. ఏంటి..

సంతోష్: (ఆనందంగా.. ) ఒరే.. సాయంత్రం పార్టీ ఎరేంజ్ చేసుకుందాం వస్తావా.. మా ఇంట్లోనే..రా..

రాహుల్: (భయంగా.. ) ఓరి బాబోయ్ మీ ఇంట్లోనా.. ఏ.. మీ పులి పెళ్ళాం లేదా బాబూ..అంత ధైర్యం
వచ్చింది...నీకు..??

ఆమెకు.. తెలిస్తె.. మా ఆవిడకి చెప్పి.. నన్ను.. చంపించేస్తుందిరా బాబు.. నాకొద్దు..
స్ప్రైట్ లో కుంకుడుకాయ్.. వేసుకుని.. స్మిర్నాఫ్.. అనుకుని తాగి పడుకుంటారా.. నాకొద్దు..
నన్నిరికించొద్దు.. అసలే హోమ్ డిపార్ట్ మెంట్ సీరియస్ రా.. నన్నొదిలెయ్.. ఈ వీకెండ్ కి..

సంతోష్: (వెటకారం కూడిన వాయిస్ తో) సరేరా.. సందీప్ గాడికి, అరవింద్గాడికీ ఇదే బాధంట.. రాలేమని.. ఫోన్లో చెప్పలేక..
ఎసెమ్మెస్ చేసేసారు.. పాపం పక్కనే.. పెళ్ళాలున్నట్లున్నారు.. ఇక నేనొక్కడినె కానిచ్చేస్తా..
మీ అందరికోసం చూసుకుని.. చాలా కాలం తరువాత వచ్చిన మంచి చాన్స్ ని పోగొట్టుకోలేను..
రా.. ఒక వారంరోజులు రాదు మా ఆవిడ.. అందుకే పొద్దున్నే ఆరింటికి లేచి.. ఫ్రిజ్ అంతా శుభ్రంగా
కడిగేసి.. ఫుల్ బాటిల్స్ తో హౌస్ ఫుల్ చేసేసా.. మాట్లాడి టైమ్ వేస్ట్.. లే.. మరి..ఉంటా.. బై..

రాహుల్: ( మనకెందుకురా అనుకుంటు) సరే రా.. ఎంజాయ్ చెయ్... కుమ్ము.. జాగ్రత్తరోయ్.. ఎక్కువ ఆవేశపడకు.. దొరికిపోతావ్..
అప్పుడు నిన్ను కుమ్మి.. ఫ్రిజ్ లో పెడుతుంది..మీ ఆవిడ... హహా.. బై..

(ఫోన్ కట్ చేసాడు..)

(హాహా.. ఒక్క నిముషం ముందుచేసుంటే.. నేనూ ఎసెమ్మెస్ ఇచ్చేవాడిని.. )

అమ్మో.. బ్రతికుంటే.. మెక్డొవెల్ విస్కీ ఎప్పుడైనా తాగొచ్చు.. ఇప్పటికే.. ప్రతిదానికి.. ఆరాలు తిసి..
అలకలు..వేసి.. చంపేస్తుంది.. ఇక ఈ సారి దేనికీ దొరక్కూడదు.. కక్షకట్టిందంటే.. కూరల్లో ఉప్పు ఎక్కువేసో..
అసలువేయకో.., పొద్దున్నే కాస్తలేటుగా లేచి.. బెడ్ కాఫీ ఇవ్వకుండా.. మౌనవ్రతం పాటించో...,
బాత్రూంలో చెప్పకుండా వేడినీళ్ళు పెట్టో.. లేక.. షాంపూ కింద వలకబోసో..., సైలెంటుగా చంపేస్తుంది..

ఇన్ని కష్టాలుంటాయని.. చక్కగా చెప్పారు.. పడి నడుంవిరగ్గొట్టుకుని.. కాళ్ళులాగిన ఫ్రండ్స్ అంతా.. వినబుద్దేస్తేకదా..

రాహుల్: (ప్రేమగా.. ) శ్రావూ.. ఏంటి.. ఏంచేస్తున్నావ్..?

(అమ్మో... అయిపోయిందిరా దేవుడా... రెజ్లింగ్ చానల్ పెట్టింది.. అంటే.. చాలా సీరియస్ గా ఉన్నట్లే..మేటర్..
డిస్కవరీలో.. సింహాల.. పులుల వేట ప్రోగ్రామో, కనీసం. హిందీపాటల చానలో.. ఎక్స్పెట్ చేసా.., కాస్త ఏవరేజ్ రేంజ్..
ఏదొక.. కహానీ చెప్పి.. మర్చిపోయేలా చేసేద్దుం.. ఇదైతే కష్టమే.. అయినా.. నేనేమన్నానని.. ఇంత సీరియస్..
ఇక ఇప్పుడు ఎం మాట్లాడి లాభంలేదు.. ఇక రేపు కదపడం బెస్టు.. లేకపోతే.. నా తల.. ఏనుగు కాళ్ళకింద పడ్డ పుచ్చు వెలక్కాయ అయిపోద్ది.. పక్కింటోళ్లకు కూడా వినపడకుండా.. పగలిపోద్ది..

అసలెలా ఉండే.. రాహుల్ గాడు.. ఎలా అయిపోయాడు.. అమ్మాయి ఒంటరిగా నా ముందు నుండి వెళ్ళాలంటె.. వణికిపోయేది..
కాలేజీ రోజుల్లో... ఇక మన బ్యాచ్ పేరు చెబితే... ఎవడికైనా గజగజ గజాననే..
అలాంటి.. రాహుల్..ఇక్కడ.. గజగజ.. ఛ.. నా బతుకు చెడ..)

శ్రావ్య: (సీరియస్ గా మొహంపెట్టి) ఎంటా గొనుగుడు... ఇంతకూ ఫోన్ బిల్ కట్టారా??, ఈ రోజే లాస్ట్ డేట్.. మళ్ళీ కట్ చేసేస్తాడు..

రాహుల్: (ఆనందంతో పొంగిపోతూ.. పైకి కనపడనీయకుండా) కట్టేసా నిన్నే.. ఆఫిస్ నుండి వస్తూవస్తూ.. వెళ్ళాను..

(ఏడుకొండలవాడా వెంకటరమణా.. గోవిందా గోవింద.. ఎంత చల్లనివాడివయ్యా నువ్వు.. నా శ్రావూ ఇంత త్వరగా చల్లాగా అయ్యేలా చేసావు
తండ్రీ నువ్వున్నావయ్యా.. ఉన్నావ్... లక్కీగా.. ఫోన్ బిల్ కట్టేలా చేసి.. నాకు వందమార్కులొచ్చేలా చేసినందుకు.. నీ ఋణం ఎలా
తీచ్చుకోను స్వామి...)

శ్రావ్య: (టీవీ చానల్స్ మారుస్తూ... ) సరేలేండి... ఓనర్ కి రెంట్ కూడా రేపివ్వాలి.. గుర్తుచేయండి...
పదండి.. భోజనం చేద్దాం..

రాహుల్: (మార్కులు కొట్టాలి అన్నట్లు.. ఉత్సాహంతో ) సరేలే... చెప్తానులే... పద.. నే రడి చేస్తాలే అన్నీ...

(హమ్మయ్యా... మార్చిందిరా బాబూ చానల్.. రెజ్లింగ్ లో రౌద్రం అంతా.. మొహంలోచూసి.. టెన్సన్..
తట్టుకోలేక పోతున్నా..)

(భోజనం దగ్గర కూర్చున్నారు.. శ్రావ్య వడ్డిస్తుంటే.. అడ్డుపడి మరీ ఎక్కవచేసి.. సాయం చేసేస్తున్నాడు..
రాహుల్.. కాస్త మంచి మఅర్కులు కొట్టడానికి..)

శ్రావ్య: (కోపంగా..) నాకేం ప్రోబ్లమ్ లేదు.., మీ ఆరోగ్యం.., మీ ఇష్టం..., నాకు భయపడి మీరేమీ త్యాగాలు చేయనక్కర్లేదు..,
కానీ మాట ఇచ్చినట్టు నటించటాలు..., అడిగితే.. నిజం.., నమ్ము అని కవర్ చేయటాలు చేసి.. అబద్దాలు చెప్పి నన్ను మోసం చేయొద్దు..

రాహుల్: (ఏమీ అర్ధంకాక.. కలుపుకున్న గొంగూర పచ్చడి ముద్ద.. నోటి దగ్గరపెట్టుకుని.. ఆలోచిస్తూ) దేనిగురించి నువ్వు మాట్లాడేది..???

శ్రావ్య: ఇప్పుడే వస్తాను అని చెప్పి.. షాప్ బయట నిలబడి... సిగరెట్ కాల్చటం నేను చూడలేదనుకున్నారా!!?, నేను అద్దంలోనుంచి చూస్తూనే ఉన్నా!
దొంగలాగా దాచుకుని కాలుస్తున్నారు.. అంత భయపడనవసరంలేదు.. రేపట్నిండి.. ఇంట్లోనె హాయిగా కాల్చుకోండి.. మళ్ళీ మా అయన అసలు సిగరెట్
కాల్చరు అని నేను చెప్పిన వాళ్ళంతా చూసి.. నాకు చెప్పకుండా ఉంటారు కనీసం.

రాహుల్: (షాక్ తిన్నవాడిలా గొంతు దగ్గర అడ్డుపడ్డ.. గోంగుర ముద్దను మంచినీళ్ళు త్రాగి లోపలికి తోసెస్తూ.. )

(అబ్బా ఇదా అసలు విషయం.. ఫుల్ గా బుక్ రా రాహుల్ నువ్వు.. నీ స్కోర్ ఇప్పుడు.. నెగెటివ్ మార్కింగ్ లో పడింది..
మైనస్... నైన్ హండ్రడ్..)

1, జూన్ 2007, శుక్రవారం

నా రాత...

చాలా రోజుల తరువాత మళ్ళీ సమయం దొరికింది... మళ్ళీ వ్రాయడం మొదలుపెట్టాను.
వ్రాత నా జీవితంలో ఒక బాగంగా మారిపోయింది.. నా ఈ కలలు నిజాలు అవుతున్నందుకు.
నా రాతలు.. చదివి ఆనందిస్తున్నందుకు.... అందరూ నాకు ఇస్తున్న అభిప్రాయాలకు..చాలా ధ్యాంక్స్..

అవి.. ఇంకా నా మీద ఎన్నో కొత్త.. బాధ్యతలు వేస్తున్నాయి.. బాగా రాయాలి అనుకునేలా చేస్తున్నాయి..

ఈ మధ్య వ్రాయకపోవడం వలన ఏదో తెలియని వెలితిగా కూడా.. తోస్తుంది... నాకు.
అందరికీ పేరుపేరున సమాధానమివ్వాలని ఉంది..కానీ మీ మెయిలు ఎడ్రస్ నాదగ్గరలేదు..

అందుకే..

ఈ క్రింది విషయాల్లో ఏదైనా మీరు అనుకుని ఉంటే..


వీడేంట్రా.. రాస్తాడు.. అభిప్రాయం చెబితే సమాధానమివ్వడు..

ఎవో పిచ్చి రాతల్లే.. పని పాటా లేక..

రాసిందే రాసినట్టుంటుందెహే.. వేస్ట్.. చదవకు టైమ్ వేస్ట్..

కాస్త పెద్దగా రాస్తాడు కాని.. పర్లేదు. మేటర్ ఉంటుంది..

ఓ అదా నేను చదివాను.. బాగానే ఉంటుంది..

మనోడు.. కాఫీ దింపాడుర్రోయ్..

కాస్త ఎక్కువ చేస్తాడు కుర్రోడు..

వీడు కనిపిస్తే చెప్పాల్రా.. బాబు.. నీకో దణ్ణం ఇక రాయకు అని..లాంటి..వే కాక ఇంకా ఎమైనా మంచి/చెడు.. ఏదైనా సరే ఆహ్వానం..

నాకు మీ ఆభిప్రాయం చెప్పగలరు.. నిర్మొహమాటంగా.. !!!

సిగ్గులేకుండా.. భయంలేకుండా...

మరి ఇంకే.. కడిగిపడేయండి.. ఇక్కడ... srisri.indukuri@gmail.com

నాకూ.. ఓ మంచి స్నే'హితుడు'న్నాడని గర్వపడతాను...

త్వరగా కానీయండి మరి..


మీ
శ్రీనివాసరాజు ఇందుకూరి..

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...